BesteMatras.info behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BesteMatras.info spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij jou ligt, verzoeken we dit te melden via info@bestematras.info.

Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen met info@bestematras.info . Wij stellen jouw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BesteMatras.info.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. BesteMatras.info oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BesteMatras.info nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BesteMatras.info en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BesteMatras.info, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Affiliatie links

Bestematras.info bevat links waarmee je de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt, zogenaamde affiliate links. Dit betekent dat zodra je, via één van deze links, op de website van de betreffende aanbieder zijn product afneemt, bestematras.info daarvoor een bepaalde commissie ontvangt. Voor je verandert er niets: je betaalt niet meer dan wanneer je zonder de tussenkomst van Bestematras.info deze aanschaf zou doen. De reden dat wij een commissie ontvangen, is dat de betreffende aanbieder bestematras.info beschouwt als iemand die een nieuwe klant aandraagt.

Bestematras.info heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Deze review bevat affiliate links. Koop je een matras, dan help je BesteMatras.info. Dit kost jouw als consument niets extra’s.

Als we affiliatie links in een artikel hebben staan, zal altijd deze disclaimer onder aan de pagina staan.

Affiliate-cookies

Met affiliate-cookies wordt informatie uitgewisseld over de website of advertentie waar je vandaan komt, zonder dat er gegevens over jou persoonlijk worden uitgewisseld. Een affiliate-cookie wordt geplaatst bij de adverteerder of advertentie en uitgelezen door de website als je die vervolgens bezoekt. Bij bestematras.info worden er geen persoonsgegevens uitgewisseld, dus beschouwen wij deze cookie als functioneel.

Rechten

Het is niet toegestaan om ongevraagd foto’s of artikelen van Bestematras.info te kopiëren. Wil je gebruik maken van foto’s of artikelen op Bestematras.info Neem dan contact op met ons voor de mogelijkheden.